Pont Neked!

 
A székesfehérvári Sziti Szociális Egyesület, konzorciális partnerével a Szabadművelődés Házával és a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvánnyal, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködő támogatása mellett 78 millió forintot nyert „Pont Neked című két éves programjára, melynek célja az ifjúsági és kábítószer-prevenciós szolgáltatások fejlesztése Székesfehérváron.
 
A pályázat nagyon fontos szerepet tölt be Székesfehérvár életében, a TÁMOP 5.2.5 konstrukció keretében megvalósuló program jelentősen bővíti a fiatalokkal való szakszerű foglalkozás erőforrásait nagy múltú városunkban.
 
A projekt célja a Székesfehérváron és környékén élő és tanuló 14-29 éves fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése ifjúsági és kábítószer-prevenciós tanácsadó irodai szolgáltatások, egyéni és csoportos konzultációk, más alacsonyküszöbű szolgáltatások, felkereső ifjúsági munka, drogalternatíva programok valamint kompetencia fejlesztő programok biztosításán keresztül. A projekt során a célok elérését segítendő fontos szempont az ágazatok közötti együttműködések fejlesztése, a szakmai támogató rendszer kompetenciájának erősítése. A fiatalok hatékony célcsoportelérését és bevonását új kommunikációs csatornák alkalmazásával, a virtuális tér használatának bevonásával érjük el. A program során csökkentjük a hozott társadalmi hátrányokat és fejlesztjük a korosztályi közösségeket, bővítjük a meglévő ifjúsági közösségi tereket, közösségek számát. A projekt szektorok közötti együttműködésben valósul meg valid helyzetelemzésre alapozva a célcsoport igényeinek megfelelő tartalommal. A projekt pályázati költségvetése 78 millió Ft, időszak 2012. június 1 - 2014 május 31.
 
A program során megvalósuló tevékenységek:
 
1. Ifjúsági és prevenciós iroda megnyitása a Fehérvári Civil Központban
A korábbi ifjúsági irodai tevékenységet a nem akadálymentes helyről átköltöztettük a Fehérvári Civil Központba, ahol a kibővített 63 nm-en egyben kábítószer-prevenciós irodát is kialakítunk a földszinten. Itt olvasósarok, információk, játékok, wifi, alacsonyküszöbű módszertannal egyéni és csoportos konzultáció lesz, a hét minden napján, napi 8 órában, két szakirányú munkatárs egyidejű jelenlétével
 
2. Virtuális tanácsadó szolgáltatás
Kialakítunk egy digitális környezetben működő tanácsadó szolgálatot. A honlap mellett on-line módon heti 20 órában dolgoznak tanácsadók (skype, MSN, közösségi portálokon) az alábbi témákban: diákjog, fogyasztóvédelem, EVS, továbbtanulás, szerhasználat, életvezetés, párkapcsolat, szexualitás, foglalkoztatás.
 
3. Felkereső mobil szolgáltatás
A veszélyeztetett célcsoport felkutatására és más fiatalok programokba bevonására a város 5 lakótelepén (előzetes terv alapján) és a környező településeken márc-okt között kitelepülve is keressük a célcsoportot, ott ahol (közterületen) a szabadidejüket töltik. Alapszolgáltatás: Információs anyagok, drogalternatíva programok, mobilinternet, ügyességi, sporteszközök, ifjúságsegítő szakember.
 
4. Információs kampány, kiadványok
A szolgáltatásokról, programokról folyamatosan tájékoztatjuk a fiatalokat, ennek részeként virtuális kampányt folyatatunk, szórólapokat készítünk, hirdetünk, kiadunk egy túlélő kalauzt, melyhez plasztik kártya is tartozik ifjúságsegítőink elérhetőségével, telepítünk bluetooth hotspot a plázában, amelyről a fiatalok könnyen át tudják tölteni mobiljukra a fontos telefonszámokat. Fiatalokkal együtt kéthavonta on-line TV műsort készítünk és rádióspotok segítik az információs feladatokat.
 
5. Egyéni és csoportos kompetencia-fejlesztő programok
A kompetencia-fejlesztő programok egy részét előre meghatároztuk, egy részét pedig az éppen felmerülő igények alapján szervezzük az alábbi területeken: állampolgári részvétel, önkéntesség, családi-életre nevelés, munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése, valamint a B komponens keretén belül a konstruktív életvezetési és személyiségfejlesztő csoportokat tartunk.
 
6. Drogalternatíva és szabadidős programok
Éjszakai biliárd és bowling versenyek, havonta filmklubok, pocket move fesztivál, garázsműhely, lakótelepi klubok, nyitott iskolaudvarok, drogdisputa rendezvények szolgálják a veszélyeztetett csoportok és egyének kompetenciafejlesztését drogalternatívákon keresztül, valamint deliberatív poll, kibeszélő-show, step-up klubok, rendszeres kollégiumi programok szolgálják komplex-szabadidős programként az ifjúsági komponensben a bevonást és fejlesztést.
 
7. Nyári tematikus táborok
A program során négy 15 fős tematikus tábort szervezünk, részben a konstruktív életvezetés fejlesztése, részben szabadidős programként, 60 főt érintenek az 5 napos táborozások.
 
8. Kortárs-segítők képzése
A program során felkészített 48 kortárs segítőt négy csoportban 3-3 napos bentlakásos tréningen képezzük, két csoport drogprevenciós, két csoport ifjúsági animátor kortárs-segítő lesz.
 
9. Kapcsolatkönyv
A helyi szakemberek számára ún. kapcsolatkönyvet adunk ki 200 pld-ban, mely bővíthető, frissíthető (cserélhető lapok) módon tartalmazza a fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek belső munkatársi listáját, közvetlen elérhetőségét, feladatkörét.
 
10. Ifjúságszakmai hálózat építése és ágazatközi együttműködések
Az ifjúságügyi és más ágazatok fiatalokkal is kapcsolatba kerülő munkatársainak részvételével ágazatfüggetlen városi hálózatot szervezünk az ágazatközi együttműködések erősítésére. A hálózatba 50 főt vonunk be.
 
11. Szakmai kompetencia bővítése
Az együttműködés fejlesztésére 4-4 tematikus workshopot szervezünk a drogügy és az ifjúságügy aktuális kérdéseiben, valamint 1-1 városi konferenciát, továbbá a két területen egy-egy 3 napos belső képzést